Tiivistelmä vene- ja kilpailusäännöistä:

Kilpasarjat

Kaikissa lähdöissä ja sarjoissa on penkkirakenne vapaa.

Aikaisempina vuosina SM-lähdöissä ollut peesauskielto on Suomen Melonta- ja Soutuliiton sääntöjen mukaisesti muuttunut, joten peesaaminen on nyt sallittu kaikissa Suursoutujen lähdöissä.

Viralliseen SM-kilpailuun osallistuvilla täytyy olla voimassaoleva Suomen Melonta- ja Soutuliiton lisenssi, mutta ko. lähtöihin voivat osallistua myös ulkopuolisetkin venekunnat. Näitä venekuntia ei kuitenkaan huomioida virallisissa SM-tuloksissa eivätkä ole näinollen oikeutettuja mahdollisiin SM-mitaleihin.

Pienveneissä soudetaan SM-mitaleista lauantaina päiväsoudussa muiden Suursoutulähtöjen yhteydessä. Kirkkoveneissä ratkotaan lauantain päiväsoudussa samanaikaisesti SM-tittelit 60 km:llä miesten -, naisten – ja sekasarjoissa. Palkinnot jaetaan SM-sääntöjen mukaisesti. Lähdöissä voi luonnollisesti olla myös mukana venekuntia, jotka eivät sääntöjen mukaan kilpaile SM-kisassa. Kaikki kyseiset venekunnat huomioidaan Suursoutujen tuloksissa, joissa huomioidaan luonnollisesti myös SM-kisoihin osallistuvat.

Erikoisvenesarjat

Erikoisvenesarjassa veneen malli ja materiaali vapaa.
Erikoisvenesarjassa penkkirakenne myös vapaa.
Henkilömäärä veneessä voi olla 1-8.

Retkisarjat

Kirkkoveneet, pienveneet, erikoisveneet, kanootit ja kajakit (to-pe ja la-su).

Retkisarjoissa veneen tai kanootin/kajakin malli ja materiaali on vapaa samoin kuin penkkirakenne vapaa.

Kilpasarjojen viralliset venesäännöt:

Kirkkoveneet
1. Veneet ja niiden tukirakenteet on rakennettava puusta. Köli- ja keulasuojain, hankainrakenteiden ja peräsimen kiinnikkeiden materiaali vapaa. Laudoitus rakennetaan limisaumaan ja paksuuden on oltava vanerisena vähintään 9 mm ja lautaisena 12 mm. Laudoituksen pituussaumoja saa viistää vain niin paljon kuin on tarpeellista, jotta laudoituksessa voidaan noudattaa kaarien muotoja. Keulassa ja perässä viistettä saa tehdä porrastuksen häivyttämiseksi 60 cm matkalla laudan päästä mitattuna. Lautojen liitäntäpintojen leveyden on oltava vähintään 16 mm. Lautojen alareunojen ulkosyrjiä saa pyöristää enintään 3 mm:n säteeltä.

2. Lauta on halkaistava suoraan kulmaan. Sahauspintojen massaus tai muilla aineilla saumatun kaltevuuskulman muuttaminen on kielletty. Kulman tulee olla 90 astetta. Pyöristys sallitaan sääntojen puitteissa.

3. Rungon pituus saa olla enintään 12,00 metriä mitattuna keulatolpan ulommaisesta kohdasta perätolpan ulompaan kohtaan, ja veneen leveys ulkomitaltaan enintään 197 cm sisältäen kaikki hankainrakenteet.

4. Koveria poikkileikkausmuotoja ei saa käyttää hankainten välisellä osuudella.

5. Kirkkoveneen peräpeilin leveys parraslistan kohdalla tulee olla vähintään 20 cm ja enintään 40 cm parraslistat mukaan lukien.

6. Keulan ja perätolpan tulee olla ulospäin kalteva, mahdollisen keulasuojan tulee noudattaa puuosien muotoa.

7. Kokasta perään partaanpäältä vedetyn linjan on oltava vähintään 30 cm veneen keskikohdan parraslinjaa ylempänä.

8. Veneen keskikohdalla on rungon syvyys vähintään 50 cm syvä kölin päältä porrastasoon mitattuna.

9. Airojen oltava puurakenteisia, käytössä yhtä aikaa enintään seitsemän airoparia.

10. Peräsimen tulee olla puurakenteinen perään saranoin kiinnitetty.

11. Veneeseen saa kiinnittää enintään seitsemän rinnakkain sijoitettua hankainparia (tappi- tai saranahankain). Hankaimen pystytapin tai hankainholkin keskilinja ei saa olla partaan ulkopuolella.

12. Kirkkoveneen ulkopuolisen partaan paksuus mitattuna kohtisuoraan laudoituksesta saa olla enintään 50 mm, kuitenkin niin, että koko hankainten välisellä osalla ulkopuolinen parras on saman vahvuinen.

13. Kirkkoveneen parraslinjassa ei sallita päältäpäin katsottuna koveria muotoja vuonna 2003 valmistuneissa ja sitä uudemmissa veneissä.

Pienveneet
1. Veneen laudoitus, köli ja tukirakenteet on rakennettava puusta. Laudoitus rakennetaan limisaumaan ja paksuus lautaisena vähintään 8 mm ja vanerisena vähintään 6 mm.
Veneen lautojen tulee olla leveyssuunnassa suoria. Kaikenlainen lautojen (vanerin) prässääminen tai muotoon puristaminen on kielletty.
Kokan ja perän korkeusero kölin alta parrastasoon mitattuna ei saa olla enempää kuin 25 cm.

2. Veneen pituus saa olla keulatolpan uloimmasta kohdasta perätolpan uloimpaan kohtaan mitattuna enintään 6,50 m.
Veneen leveys hankainrakenteet mukaan lukien enintään 135 cm. Evien ja peräsimen käyttö pienveneissä on kielletty.

3. Keula- ja perätolpan tulee olla ulospäin kaltevia.

4. Parraslinjan tulee sivulta katsottuna olla kovera ja ylhäältä katsottuna kupera koko pituudeltaan. Koveria poikittaiskaarimuotoja ei saa käyttää. Veneen joka kohdassa otetussa poikkileikkauksessa partaan on oltava uloimpana.

5. Rungon syvyys kokasta perään partaan päältä vedetyn suoran linjan ja kölin päältä mitatun alimman pisteen välillä on oltava vähintään 55 cm.

6. Veneen sisäleveyden tulee leveimmältä kohdalta olla vähintään 100 cm 20 cm partaan alapuolelta mitattuna (sisämitta).

Veneen ulkoleveyden tulee olla vähintään 75 cm mitattuna 12 cm:n korkeudelta pohjan yläpuolelta. Alle 5 cm leveää köliä ei lueta viimeksi mainittuun 12 cm:iin mukaan.

7. Perän leveyden on oltava ulkolaidan tasolla vähintään 12 cm.
Kaikenlaiset kansirakenteet ovat kielletty.

8. Vuorosoutuveneessä melojan istuitason pehmikkeet mukaan lukien tulee olla vähintään 10 cm partaan alapuolella ja sen etureunasta pehmikkeineen enintään 150 cm penkin päältä vaakatasossa peräpeilin sisäpintaan mitattuna. Mittapisteet tulee olla rakenteista vapaat ts. vapaasti mitattavissa.
Vuorosoudun melonta on suoritettava peräpenkillä istuen.

9. Hankaintapin tai -holkin keskilinja ei saa olla partaan ulkopuolella, saranahankaimessa mittaus tapahtuu pystytapin juuresta.

10. Airot ovat puurakenteisia, vuorosoutumela on puurakenteinen ja yksilapainen. Melan lavassa sallitaan lasikuituinen tai muu vastaava vahviste.