Miehet vuorosoutu yli 60 v. (mukana SM)
SM 331Hulkkonen Juha Melaveikko VIPA (Vihtavuoren Pamaus soutujaos)19
Rummukainen Tapio MelaveikkoVihtavuoren Pamaus soutujaos30
SM 332Mannonen kari joutilas kouvolan soutajat15
arponen erkki joutilaskouvolan soutajat20