Naiset vuorosoutu yleinen (mukana SM)
357Partanen Laura SU-4112
Sopanen Sofia Savonlinnan uimaseura1
356Jurvanen Maija Kangasniemi1
Hokkanen Laura Kangasniemi1